Medieutredningen är avslutad

Läs mer

A+ A-
Nyhet

Sju vanliga missförstånd – Medieutredningen reder ut begreppen

Med anledning av att det florerar ett antal missförstånd kring Medieutredningens slutbetänkande vill utredningen, innan vi stänger ner verksamheten senare i dag, göra följande klarlägganden. Saknar det framtida mediestödet finansiering? Mediestödet i det skarpa förslag Medieutredningen lagt är finansierat fram…

Läs mer
A+ A-
Nyhet

Medieutredningens slutbetänkande överlämnat

Idag har Medieutredningen lämnat över sitt slutbetänkande kallat En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, med beteckningen SOU 2016:80, till kulturminster Alice Bah Kuhnke. Slutbetänkandet går att ta del av här. En papperskopia av betänkandet kommer att gå att beställa via Wolters…

Läs mer
A+ A-
Nyhet

Följ Medieutredningens presentation direkt

Idag kommer Medieutredningens presentation av sitt slutbetänkande sändas direkt på SVT Forum och på Kulturdepartementets webbplats med start från cirka 13.25.

Läs mer

Fler tweets