Omöjligt att inte beröras av mediebranschens utmaningar

Medieutredningen är inne på slutspurten, vi arbetar för närvarande intensivt med förslagen som vi kommer att lägga fram om ett par månader. Samtidigt är det omöjligt att inte beröras av det som sker i medielandskapet. Stora, etablerade mediehus skickar signaler om att branten är nära. Och vi ryser alla åt vad det skulle innebära om miljoner medborgare skulle bli utan kvalitativ, lokal journalistik.

I Medieutredningens delbetänkande beskrev vi flera tänkbara framtidsscenarier. De innehöll ingredienser som ”svårt att få användarna att betala för nyheter”, ”internetjättarna dominerar”, ”journalistiken såsom vi känner den idag har upphört att existera”.

Då höjdes röster mot vad man betraktade som onödig svartmålning av framtidsutsikterna för medieföretagen. Idag tror jag fler kan se nyktert på verkligheten. Framtiden är smärtsamt tuff – men jag tror fortfarande att vi med gemensamma krafter kan ta viktiga steg i rätt riktning.

Medieutredningens uppdrag är ta fram förslag på nya politiska verktyg för att säkerställa ”…möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.”

Våren 2015 när vi sparkade igång utredningsarbetet med ett brett branschsamråd i Husby sa jag att staten ska hålla sig långt borta från affären. Medieutredningens uppgift är att främja medborgarnas tillgång till kvalitativt innehåll, inte lösa medieföretagens affärsutvecklingsutmaningar.
Denna utgångspunkt har – för mitt vidkommande – inte förändrats.

Utan att föregå den formella presentationen av förslagen, den 7 november, kan jag säga att det inte finns någon enkel, quick-fix. Ett allt komplexare medielandskap resulterar i behov av ett bredare angreppssätt än det som hittills varit gängse.

Jag förstår den oro som mediehusen, allmänheten och politikerna har. Jag delar den.

Såhär inför överlämnandet av förslagen har jag ett budskap till politikerna som ska ta emot Medieutredningens förslag och göra verklighet av dem:
– Det ni beslutar om är avgörande demokratifrågor som kan komma att påverka Sveriges utveckling för lång tid framöver, ni bör enas. Och ni bör sätta kraft bakom satsningarna.

Anette Novak, utredare Medieutredningen