Meny

En gränsöverskridande mediepolitik

A+ A-

Den 7 november 2016 har Medieutredningen lämnat över sitt slutbetänkande kallat En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, med beteckningen SOU 2016:80, till kulturminster Alice Bah Kuhnke.

Ladda ner: SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar.

En papperskopia av betänkandet kommer att gå att beställa via Wolters Kluwer.

Tillsammans med slutbetänkandet överlämnades även en promemoria om mediepolitiska slutsatser och visioner.

 

Fler tweets