Meny

Medieutredningens journalistenkät

A+ A-

Medieutredningen har i samarbete gjort en enkätundersökning tillsammans med Journalistförbundet. Enkätundersökningen finns att ladda ner här:

Medieutredningen-om-journalisters-arbete-idag-och-i-förändring_TNS-Sifo_november-2015.pdf

Tabell1_Medieutredningen_kön ålder anställning_TNS Sifo

Tabell2_Medieutredningen_arbetsgivare arbetsuppgift verksamhetsort_TNS Sifo

Syfte

I regeringens direktiv om en ny medieutredning, ”En mediepolitik för framtiden”, ingår att göra en behovsanalys av nya mediepolitiska insatser med fokus på ”allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort”. Utredarens uppgift är att lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg för att ”främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor”. Detta förslag ska vara klart senast den 30 april 2016.

Ett viktigt underlag utgörs av journalisternas bild av deras (förändrade) arbetssituation, deras fokus samt allmänhetens påverkan på det journalistiska arbetet.

Syftet med undersökningen är att klarlägga denna bild som underlag till medieutredningens slutrapport.

Fler tweets