Meny

Medieutredningens medborgarundersökning

A+ A-

Här finns Medieutredningens medborgarundersökning tillgänglig för nedladdning.

Sammanfattning från undersökningen

På uppdrag av Medieutredningen har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört undersökningen ”Hjälp oss stärka framtidens medier”.

Syftet med undersökningen är att få en bild av medborgarnas behov av media och deras upplevelse av tillgången till lokal kvalitativ nyhets- förmedling. Men även att få en bild av kopplingen mellan förtroende och användning av olika medier samt kopplingen mellan kvalitativ nyhetsförmedling, sociala medier och samhällsengagemang.

Resultaten visar att invånare i kommuner där det finns en nyhetsredaktion i större utsträckning tar reda på vad som händer i kommunen varje dag. Utanför storstäderna använder man i större utsträckning den lokala morgontidningen för att ta del av lokala nyheter.

Två av tre personer som tar del av de lokala nyheterna tycker att nyheterna om den egna kommunen i traditionella medier är av bra kvalitet. De som bor i kommuner där det inte finns någon nyhetsredaktion kan i större utsträckning tänka sig att betala för kvalitativa nyheter förutsatt att rapporteringen om den egna kommunen ökade.

Generellt använder de som har ett högt förtroende för en viss typ av media även dessa medier för att ta del av nyheter som den egna kommunen.

En tredjedel av befolkningen använder Facebook för att ta del av nyheter om den egna kommunen som inte har producerats av traditionella medier. Personer som bor i en kommun som saknar nyhetsredaktion använder inte icke traditionella medier i större utsträckning än de som bor i kommuner där det finns en nyhetsredaktion.

Cirka 22 procent sprider eller delar själva nyheter och det är vanligast att använda Facebook till det. Att själv sprida nyheter är framförallt vanligt bland unga och utrikes födda.

Fyra av tio upplever att det ofta eller ibland sker större förändringar i närmiljön utan att de har blivit tillräckligt informerade. Dubbelt så många anser att det är myndigheterna som i första hand ansvarar för att informera medborgarna

I undersökningen ingick 5 000 slumpmässigt utvalda personer folkbokförda i Sverige i åldersgruppen 16 år och äldre. Urvalet stratifierades utifrån boendeortens storleksklass och delades sedan i två lika stora delar utifrån om boendekommunen har eller inte har en lokal nyhetsredaktion.

Fler tweets