Meny

PM om de offentligt finansierade medierna

A+ A-

Missiv från Medieutredningen (Ku 2015:01) till kulturdepartementet:

Redovisning av ett uppdrag

Medieutredningen ska enligt direktiven (dir. 2015:26) analysera behovet av mediepolitiska insatser och lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg. Utredningen ska i sin analys beakta uppdragen för programbolagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Utredningen kan, enligt direktiven, också peka på frågeställningar som behöver utredas närmare inför nästa tillståndsperiod för programbolagen. I Medieutredningens delbetänkande (SOU 2015:94) anges att den delen av uppdraget ska redovisas i särskild ordning. I enlighet med detta överlämnas härmed promemorian De offentligt finansierade medierna – frågeställningar som bör utredas inför nästa tillståndsperiod.

Stockholm i mars 2016

Anette Novak
Särskild utredare

Länk till: PM om de offentligt finansierade medierna 23 mars 2016

Fler tweets